Akredytacja

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji, a zatem dostarcza Klientom gotowych środków identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby.

W związku z tym wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy w Centrum Badań, w skład którego wchodzi Zespół Pracowni Badań Paliw Stałych, Zespół Pracowni Badań Środowiskowych, Zespół Pracowni - Oddały Zamiejscowe, Zespół Pracowni Gazów i Pyłu Kopalnianego oraz w Jednostce Inspekcyjnej - Zespole Próbkobiorców system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1+AC:2007 potwierdzony przez PCA certyfikatem akredytacji AB 300 oraz system zarządzania w Jednostce Inspekcyjnej zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17020:2012, potwierdzony przez PCA certyfikatem akredytacji AK 017.

W celu ciągłego doskonalenia jakości usług oferowanych przez CLP-B Sp. z o.o. oraz spełnienia wymagań Uczestników badań biegłości utrzymujemy i doskonalimy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011, potwierdzony przez PCA certyfikatem akredytacji PT 003.

Dla Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., jakość realizowanych usług oznacza stopień, w jakim są one zgodne z wymaganiami Klientów i Uczestników Badań Biegłości.

Dlatego spełnianie ich potrzeb jest dla nas najwyższym priorytetem w pracy każdego dnia i decyduje o naszej pozycji rynkowej wobec konkurentów.

Podstawowym celem jest wykonywanie usług w sposób zapewniający otrzymanie rzetelnych i wiarygodnych wyników.

Kierownictwo, personel związany z działalnością dotyczącą badań/inspekcji oraz pracownicy komórek wspomagających znają i respektują uregulowania systemu zarządzania oraz są świadomi istoty i znaczenia wykonywanych prac.

Centrum Badań

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 300 (od maja 2000 r. ) 

Jednostka Inspekcyjna

Certyfikat Akredytacji PCA nr AK 017 (od kwietnia 2008 r. )

Organizacja Badań Biegłości

Certyfikat Akredytacji PCA nr PT 003 (od grudnia 2010 r. )

Producenci materiałów odniesienia

Certyfikat Akredytacji PCA nr RM 001 (od 27.11.2018 r.)