Powietrze i gazy, pyły kopalniane

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Oferujemy usługi w zakresie badania próbek gazowych oraz badania próbek pyłu kopalnianego. Wykwalifikowany, doświadczony i posiadający wszechstronną wiedzę personel pracuje wykorzystując najnowocześniejsze wyposażenie pomiarowe i badawcze.

RAMOWY ZAKRES BADAŃ

  • skład gazu kopalnianego i powietrza
  • skład gazu koksowniczego, gazu nadmiarowego, biogazu, gazu energetycznego, gazów technicznych
  • skład gazu ziemnego w zakresie podstawowym
  • zawartość siarkowodoru
  • obliczenia zawartości siarki całkowitej na podstawie zawartości siarkowodoru
  • obliczenia wartości kalorycznych (wartość opałowa, ciepło spalania), gęstości, gęstości względnej oraz liczby Wobbego
  • badania pyłu kopalnianego

 Akredytowane usługi laboratoryjne objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania