Przetargi

„Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10”

Termin składania ofert:  do dnia 16.06.2023r., godz. 09:00

Data otwarcia ofert:  ONLINE – 16.06.2023r., godz. 09:30

Termin negocjacji: Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu negocjacji 

Składanie zapytań o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych: do dnia 07.06.2023 r. do końca dnia 


„Zakup wraz z dostawą odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego dla Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w roku 2023/2024”.

Termin składania ofert:  do dnia 09.06.2023r., godz. 11:00

Data otwarcia ofert:  ONLINE – 09.06.2023r., godz. 11:30

Termin negocjacji: Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu negocjacji 

Składanie zapytań o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych: do dnia 30.05.2023 r. do godz. 15.00 


„Zakup analizatora rtęci wraz z dostawą, instalacją i szkoleniem pracowników”.

Termin składania ofert:  do dnia 09.06.2023r., godz. 10:00

Data otwarcia ofert:  ONLINE – 09.06.2023r., godz. 10:30

Termin negocjacji: Zamawiający poinformuje o terminie i miejscu negocjacji 

Składanie zapytań o wyjaśnienie treści Wymagań Ofertowych: do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15.00