Promieniotwórczość naturalna

Prowadzimy badania promieniotwórczości naturalnej dla węgla, koksu, surowców i materiałów budowlanych, gleb oraz odpadów w zakresie stężenia izotopów naturalnie promieniotwórczych: Ra-226, Th-228, K-40 metodą spektrometrii promieniowania gamma.

Zgodnie z obowiązującym prawem poziom promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach determinuje możliwość ich dalszego wykorzystania. 

Dla wykonywanych badań oferujemy również obliczenie współczynników aktywności: f1 i f2.

Prowadzenie cyklicznie badań promieniotwórczości naturalnej pozwala na bezpieczne stosowanie badanych materiałów. 

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania