Promieniotwórczość naturalna

Prowadzimy badania promieniotwórczości naturalnej dla węgla, koksu, surowców i materiałów budowlanych, gleb oraz odpadów w zakresie stężenia izotopów naturalnie promieniotwórczych: Ra-226, Th-232, K-40 metodą spektrometrii promieniowania gamma.

Zgodnie z obowiązującym prawem poziom promieniotwórczości naturalnej w surowcach i materiałach determinuje możliwość ich dalszego wykorzystania. 

Dla wykonywanych badań oferujemy również obliczenie wskaźnika stężenia promieniotwórczego I.

Prowadzenie cyklicznie badań promieniotwórczości naturalnej pozwala na bezpieczne stosowanie badanych materiałów. 

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania