Certyfikacja

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Niezależnie od prowadzonej działalności wyzwaniem dla nas jest kompleksowe zarządzanie jakością. Dlatego też wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. potwierdzony przez jednostkę Polski Rejestr Statków S.A. obejmuje swoim zakresem:

  • Usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, paliw alternatywnych, gleb, odpadów, biomasy stałej, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania, wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego, emisji gazów i pyłów.
  • Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, gazów i biomasy stałej. Pobieranie próbek.
  • Pomiary radiologiczne.
  • Porównania międzylaboratoryjne.
  • Produkcję materiałów odniesienia.
  • Badania biegłości.
  • Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV - zagrożenie metanowe i pyłowe, w grupie XVI - zagrożenia pożarowe, w grupie XVIII- zagrożenia wyrzutami gazów i skał.
  • Oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego. 
  • Działalność szkoleniową.

.

Realizacja wszystkich prac prowadzona jest na gruncie rzetelności, uczciwości, w oparciu o profesjonalizm i bezstronność naszych pracowników. Najwyższe kierownictwo opracowało Zasady Etyki określające wskazówki dotyczące sposobu realizacji obowiązków pracowników wobec Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

 

System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat PRS S.A. nr NC 2813 (od października 2017 r. )