Firma

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka prawa handlowego rozpoczęła działalność 1 września 1998 r. Spółka powstała na bazie majątku kopalń w wyniku restrukturyzacji usług laboratoryjnych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Na ofertę usług świadczonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składają się:

Usługi badawcze w dziedzinie:

 • węgla, popiołu z węgla, koksu, paliw alternatywnych
 • żużli, stałych ubocznych produktów spalania paliw stałych
 • kruszyw górniczych
 • odpadów
 • biopaliw stałych
 • monitorowania wielkości emisji dwutlenku węgla
 • wód i ścieków
 • pomiarów szkodliwości fizycznych i chemicznych na stanowiskach pracy
 • próbek gazowych i pyłu kopalnianego
 • badania środowiska pracy
 • pomiarów emisji pyłowo-gazowych

Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, biopaliw, gazów

Działalność szkoleniowa

Badania biegłości w zakresie paliw stałych, gazów, odpadów, środowiska pracy oraz pobierania próbek 

Jesteśmy firmą sukcesywnie rozwijającą się, otwartą na nowe wyzwania pozwalające utrzymywać stałe, wysokie standardy rozwoju.

Dbając o pozytywny wizerunek firmy postawiliśmy przed sobą zadanie kształtowania go przede wszystkim poprzez profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie w wykonaną pracę.

Każdy pracownik CLP-B Sp. z o.o. świadomy jest wizji i strategii firmy oraz swojego udziału w procesach zachodzących w Spółce, dzięki temu firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną na rynku.

W swojej działalności jesteśmy profesjonalistami, zarządzając przedsiębiorstwem kierujemy się zasadami etyki i rzetelności. Za nadrzędny cel stawiamy sobie uzyskanie pełnego zadowolenia naszych Klientów z rzetelnie i wiarygodnie wykonywanych usług oraz zapewnienie ich kompleksowości.

CLP-B Sp. z o.o. uczestniczy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca w zakresie opracowywania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych), jako członek Komitetów Technicznych:

- KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych

- KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych

- KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych

- KT nr 6 ds. Systemów Zarządzania

- KT nr 322 ds. Materiałów Odniesienia

- KT 10   ds. Zastosowań Metod Statystycznych

- KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgla

- KT 216 ds. Odpadów

- KT 257 ds. Metrologii Ogólnej