Akredytacja

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Akredytacja jest formalnym uznaniem kompetencji, a zatem dostarcza Klientom/Uczestnikom  gotowych środków identyfikowania i wybierania usług wiarygodnych, które spełniają ich potrzeby.

 Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy:

  • dla Centrum Badań, w skład którego wchodzi Zespół Pracowni Badań Paliw Stałych, Zespół Pracowni Badań Środowiskowych, Zespół Pracowni - Oddziały Zamiejscowe, Zespół Pracowni Gazów i Pyłu Kopalnianego oraz w Jednostka Inspekcyjna - Zespół Próbkobiorców system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów PCA;
  • dla Jednostki Inspekcyjnej -Zespół Inspektorów system zarządzania spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz dokumentów PCA ;
  • dla Ośrodka Badań Biegłości LABTEST system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz dokumentów PCA;
  • dla CLP-B Sp. z o.o system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017-03 oraz dokumentów PCA;

Kompetencje potwierdzone zostały:

  • Dla Centrum Badań Certyfikatem AB 300.  
  • Dla Jednostki Inspekcyjnej – Zespół Inspektorów Certyfikatem AK 017.
  • Dla Ośrodka Badań Biegłości LABTEST Certyfikatem PT 003.

Kompetencje dla CLP-B Sp. z o.o. - jako pierwszego akredytowanego producenta materiałów odniesienia zostały potwierdzone Certyfikatem RM 001 .

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami Klientów/Uczestników, wymaganiami organów stanowiących i organizacji udzielających uznania, jak też wymaganiom przepisów prawnych.

Realizujemy prace na gruncie rzetelności, uczciwości w oparciu o profesjonalizm.

Stosujemy podejście procesowe oparte na ryzyku i wykorzystujemy szanse oraz zapobiegamy niepożądanym wynikom.

 Kierownictwo, personel związany z działalnością laboratoryjną/inspekcyjną/organizacją badań biegłości/produkcją materiałów odniesienia oraz pracownicy komórek wspomagających znają i respektują uregulowania systemu zarządzania oraz są świadomi istoty i znaczenia wykonywanych prac.

  

Centrum Badań

Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 300 (od maja 2000 r. ) 

Jednostka Inspekcyjna

Certyfikat Akredytacji PCA nr AK 017 (od kwietnia 2008 r. )

Organizacja Badań Biegłości

Certyfikat Akredytacji PCA nr PT 003 (od grudnia 2010 r. )

Producenci materiałów odniesienia

Certyfikat Akredytacji PCA nr RM 001 (od 27.11.2018 r.)