Giełda ILC

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST poza realizacją rund badań biegłości zajmuje się także organizacją porównań międzylaboratoryjnych (ILC) dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Zapraszamy do współpracy laboratoria, które w ramach monitorowania ważności wyników chcą wykazać się biegłością w zakresie realizowanych przez siebie analiz i pomiarów, dla których nie są dostępne programy badań biegłości (PT).

Wykorzystując swoje doświadczenie, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie organizacji ILC dla szeregu różnych matryc oraz badań:

  • Organizacja ILC dla dowolnego parametru i matrycy objętego zakresem akredytacji AB 300 Centrum Badań (CB). W takim przypadku zakres usługi obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i udostępnienie obiektów badań oraz opracowanie i autoryzowanie raportu z ILC. Najczęściej w porównaniu uczestnikiem będzie Państwa laboratorium oraz CB CLP-B. Jednak, za każdym razem jednak staramy się pozyskać również innych uczestników porównania.
  • Organizacja ILC dla parametrów i matryc nie objętych zakresem akredytacji AB 300. W takim przypadku poszukujemy dla Państwa renomowanych i kompetentnych laboratoriów, które wezmą udział w porównaniu lub możemy skorzystać z Państwa sugestii w tym zakresie. Zakres usługi obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i udostępnienie obiektów badań oraz opracowanie i autoryzowanie raportu z ILC.
  • Służymy pomocą w zakresie opracowania wyników porównań, które przeprowadzają Państwo we własnym zakresie. Bazując na przekazanych nam wynikach świadczymy usługę ich statystycznego opracowania oraz opracowania i autoryzowania raportu z ILC.

W sprawie organizacji porównań prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Badań Biegłości: tel. 668 535 619; [email protected]

Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty porównań międzylaboratoryjnych informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].
Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług porównań międzylaboratoryjnych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usług porównań międzylaboratoryjnych dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług porównań międzylaboratoryjnych będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając Kartę Zgłoszenia Udziału w porównaniu międzylaboratoryjnym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).