Woda i ścieki

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Badania wody i ścieków są jednym z podstawowych elementów oceny środowiska życia człowieka. Oferujemy wykonanie kompleksowych usług w tym zakresie.

Wykonujemy badania:

  • wody do spożycia w celu oceny zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
  • wód powierzchniowych i podziemnych 
  • ścieków według:
    • Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2006 r. nr 136, poz. 964)