Zapytania o cenę

Zakup wraz z dostawą homogenizatora mechanicznego ze statywem i końcówką homogenizującą do homogenizacji próbek ścieków i wód o dużej objętości

Termin składania ofert: do dnia 27.03.2023 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć na e-mail: [email protected] lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (sekretariat III piętro, budynek A)


Analiza rynkowego poziomu narzutu na kosztach w branży usług laboratoryjnych świadczonych przez CLP-B Sp. z o.o. na rzecz Usługobiorców

Termin składania ofert: do dnia 10.03.2023 r. do godz. 15:00

Ofertę należy złożyć na e-mail: [email protected] lub osobiście w siedzibie Zamawiającego