Paliwa stałe PS/PT

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Edysk Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Program oraz Harmonogram realizacji Programu można pobrać poniżej:


  Harmonogram Programu PS/PT
  Wydanie IV z 19.02.2024 r.  UWAGA! Zmiana w sposobie zgłaszania się do badań biegłości!
  W przypadku zainteresowania ofertą udziału w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mailowy: [email protected] lub bezpośrednio do Ośrodka Badań Biegłości: [email protected]. Na każde zapytanie Klienta/Uczestnika dotyczące możliwości uczestnictwa w organizowanych badaniach biegłości oraz warunków handlowych udzielana jest odpowiedź pisemna w postaci oferty. Klient/Uczestnik wraz z ofertą cenową otrzymuję wzór Umowy, formularz Karty zgłoszenia uczestnictwa, Ogólne warunki świadczenia usług i program badań biegłości. Potwierdzenie wpisania na listę uczestników rundy badań biegłości, odbywa się na podstawie podpisanej umowy wraz z załącznikami.

  Podpisany oryginał umowy w dwóch egzemplarzach należy przesłać na adres pocztowy:
  Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  44-335 Jastrzębie-Zdrój
  ul. Rybnicka 6

  W razie pytań zapraszamy do kontaktu (tel. 668 535 619 / 696 060 660 / 539 142 765, e-mail: [email protected]

  Program badań biegłości Paliwa Stałe PS/PT jest objęty zakresem akredytacji Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST PT 003

  Organizator badań biegłości utrzymuje zakres, który jest kombinacją zakresu stałego i zakresu elastycznego. Ma w związku z tym, możliwość reagowania na potrzeby Klientów/Uczestników poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań w ramach określonych granic zakresu elastycznego. Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST akredytowany w zakresie elastycznym ma możliwość w określonych w zakresie akredytacji granicach (bez wcześniejszego informowania PCA): - dodawania obiektów badań biegłości, w ramach grupy obiektów, - dodawania wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów/grupy obiektów badań biegłości. Zakres akredytacji PT 003 i Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji PT 003 jest udostępniana na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o. w zakładce Systemy Zarządzania oraz każdorazowo na życzenie Klienta/Uczestnika. Program obejmuje realizację rund w zakresie badań paliw stałych do celów energetycznych.


Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty badań biegłości informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].

Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług badania biegłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usługi badania biegłości dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług badań biegłości będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w badaniach biegłości wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).