Zarządzanie Ryzykiem

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Każda firma narażona jest na ryzyka, które zagrażają realizacji jej celów. Ryzyko definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko może wystąpić na wszystkich szczeblach organizacji.

CLP-B Sp. z o.o. w obszarze obowiązywania normy PN-EN ISO 9001:2015-10, Centrum Badań w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Jednostka Inspekcyjna w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz Ośrodek Badań Biegłości CLP-B Labtest w obszarze normy PN-EN ISO 17034:2017-03 identyfikuje, analizuje oraz monitoruje ryzyko jak również wykorzystuje pojawiające się szanse.

Zarządzanie ryzykiem i szansami to proces realizowany zarówno przez kierownictwo firmy, jak i jej pracowników, uwzględniony w strategii działania i dotyczący całej organizacji. Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć wpływ na procesy w prowadzonej działalności (realizację jej celów), utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach oraz zapewnienie realizacji celów organizacji.

CLP-B Sp. z o.o. na bieżąco zarządza ryzykiem  i szansami w sposób logiczny i systematyczny, zgodnie z ustalonymi metodami. Zidentyfikowane ryzyko eliminujmy lub minimalizujemy, w niektórych przypadkach unikamy ryzyka, lub podejmujemy je w celu wykorzystania pojawiających się szans.