Pracownia Badań – Oddział Wałbrzych

Oferta pracy na stanowisku Kierownik

Stanowisko pracy:

 • Kierownik

Miejsce pracy:

 • Wałbrzych

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie: Wyższe/średnie o profilu chemicznym lub pokrewnym
 • Doświadczenie: 4 lata dla wyższego wykształcenia; 5 lat dla średniego wykształcenia doświadczenia w pracy w laboratoriach chemicznych

Dodatkowe wymagania:

 • Znajomość obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) w stopniu dobrym.
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Znajomość funkcjonowania systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium badawczym wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Znajomość systemu zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10
 • Znajomość technik laboratoryjnych w dziedzinie paliw stałych, wód i ścieków, chromatografii gazowej, produktów węglopochodnych

Mile widziane:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość funkcjonowania koksowni
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

 

Opis stanowiska:

 • Ustalenie odpowiedzialności podległego personelu oraz pełne wykorzystanie jego czasu pracy.
 • Zapewnienie skuteczności działalności laboratoryjnej.
 • Współpracę z Klientami podczas prowadzenia działalności laboratoryjnej.
 • Koordynacja prowadzonej działalności wynikającej z przeglądu wymagań Klienta.
 • Sporządzanie raportów i/lub nadzór nad sporządzaniem raportów z badań.
 • Udział w postępowaniu reklamacyjnym/rozpatrywaniu skargi.
 •  Monitorowanie kompetencji technicznych podległego personelu.
 • Nadawanie uprawnień/upoważnień.
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym.
 • Zapewnienie stabilności i niezawodności stosowanych systemów elektronicznego przetwarzania danych.
 • Tworzenie potrzeb uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych/ badaniach biegłości oraz monitorowanie ich realizacji.
 • Nadzorowanie prac niezgodnych z wymaganiami.
 • Nadzór nad infrastrukturą w swoim obszarze działalności laboratoryjnej.
 • Analizę i obróbkę danych z monitorowania ważności wyników badań.
 • Nadzór nad przygotowaniem własnych materiałów odniesienia.
 • Planowanie i koordynowanie wykonania eksperymentu walidacyjnego.
 • Nadzór nad weryfikacją/walidacją metod. Identyfikację, analizę, ocenę i monitorowanie ryzyka i szans W swoim obszarze odpowiedzialności.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • Proces szkolenia wstępnego, przygotowującego do wykonywania prac laboratoryjnych
 • pracę w nowoczesnej oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o pracę po okresie próbnym system szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity: "wczasy pod gruszą", premia świąteczna, ubezpieczenie grupowe i prywatna opieka medyczna na preferencyjnych warunkach

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]remove-this.clpb.pl  Osoby wysyłające i/lub przekazujące osobiście aplikację, zawierającą CV prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul. Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253."

Oferta pracy na stanowisku Technik - Laborant

Stanowisko: Technik - Laborant

Miejsce pracy:  Wałbrzych

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium chemicznym
 • pobieranie przygotowywanie próbek węgla, koksu, węglopochodnych, wód i ścieków  do badań
 • nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym
 • badania chemiczne paliw stałych, wody i ścieków

Od Kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego o profilu chemicznym, ochrony środowiska lub pokrewnym
 • dla średniego wykształcenia warunek konieczny to minimum 1 rok pracy w laboratorium chemicznym
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym ciągłym (praca również w weekendy)
 • dodatkowymi atutami będą: znajomość technik chromatografii gazowej, doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagradzania
 • proces szkolenia wstępnego, przygotowującego do wykonywania prac laboratoryjnych
 • pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o pracę po okresie próbnym
 • system szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]remove-this.clpb.pl

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  Centralne  Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”

Oferta pracy na stanowisku Laborant

Stanowisko:  Laborant

Miejsce pracy: Wałbrzych

Opis stanowiska:

 • realizacja zadań związanych z podstawową pracą w laboratorium chemicznym
 • pobieranie przygotowywanie próbek węgla, koksu, gazu, produktów węglopochodnych, wód i ścieków do badań
 • nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych związanych z bieżącą kontrolą procesów technologicznych, a w szczególności analizy wody, analizy ścieków, analizy węgla, koksu, gazu koksowniczego oraz produktów węglopochodnych.            

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenie kierunkowe min. średnie chemiczne lub pokrewne, dla średniego wykształcenia warunek konieczny to minimum 1 rok pracy w laboratorium chemicznym
 • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych
 • gotowości do pracy w systemie zmianowym ciągłym (praca również w weekendy i święta)
 • dodatkowymi atutami będą: doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium, prawo jazdy kat. B, znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i posiadanych umiejętności
 • proces szkolenia wstępnego, przygotowującego do wykonywania prac laboratoryjnych
 • pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • umowę o pracę po okresie próbnym
 • system szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity: "wczasy pod gruszą", premia świąteczna, ubezpieczenie grupowe i prywatna opieka medyczna na preferencyjnych warunkach

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]remove-this.clpb.pl 

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  Centralne  Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”