Ankieta zapotrzebowania na badania biegłości

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Ośrodek Badań Biegłości stara się realizować badania biegłości o zakresie dopasowanym do oczekiwań Uczestników. Na podstawie dotychczasowej współpracy z Państwem opracowaliśmy i wprowadziliśmy do zakresu akredytacji ośrodka (PT 003) cztery programy badań biegłości, które realizujemy organizując cyklicznie rundy. Każdy z programów obejmuje kilka obiektów oraz zestaw ocenianych parametrów. Chcąc doskonalić zakres naszej działalności i dostosować go do Państwa oczekiwań zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie poniższej ankiety.


Prosimy o zaznaczanie (kliknięcie w pusty kwadracik) parametrów, które w Państwa laboratorium są objęte monitorowaniem ważności wyników. W przypadku składników mieszanin gazowych prosimy również o określenie zakresu ich stężeń. Jeżeli przedstawiony zakres nie obejmuje istotnych dla Państwa parametrów prosimy o uzupełnienie ich w stosownych miejscach Części A lub w Części B ankiety, na ostatniej stronie. Wypełnioną ankietę proszę przesłać droga elektroniczną na adres Ośrodka Badań Biegłości: [email protected]


Jeżeli korzysta Pan/Pani z możliwości złożenia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na badania biegłości i równocześnie podaje Pan/Pani swoje dane osobowe informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].
Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celach doskonalenia usług i marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając ankietę zapotrzebowania na badania biegłości i równocześnie podając swoje dane osobowe, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).