Ankieta zapotrzebowania na badania biegłości

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Edysk Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Ośrodek Badań Biegłości stara się realizować badania biegłości o zakresie dopasowanym do oczekiwań Uczestników. Na podstawie dotychczasowej współpracy z Państwem opracowaliśmy i wprowadziliśmy do zakresu akredytacji ośrodka (PT 003) cztery programy badań biegłości, które realizujemy organizując cyklicznie rundy. Każdy z programów obejmuje kilka obiektów oraz zestaw ocenianych parametrów. Chcąc doskonalić zakres naszej działalności i dostosować go do Państwa oczekiwań zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie poniższej ankiety.


Prosimy o zaznaczanie (kliknięcie w pusty kwadracik) parametrów, które w Państwa laboratorium są objęte monitorowaniem ważności wyników. W przypadku składników mieszanin gazowych prosimy również o określenie zakresu ich stężeń. Jeżeli przedstawiony zakres nie obejmuje istotnych dla Państwa parametrów prosimy o uzupełnienie ich w stosownych miejscach Części A lub w Części B ankiety, na ostatniej stronie. Wypełnioną ankietę proszę przesłać droga elektroniczną na adres Ośrodka Badań Biegłości: [email protected]


Jeżeli korzysta Pan/Pani z możliwości złożenia ankiety dotyczącej zapotrzebowania na badania biegłości i równocześnie podaje Pan/Pani swoje dane osobowe informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].
Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celach doskonalenia usług i marketingowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając ankietę zapotrzebowania na badania biegłości i równocześnie podając swoje dane osobowe, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).