Badania biegłości

PT003 Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST rozpoczął działalność opierającą się na prowadzeniu badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w 2004 roku. Planowanie, organizacja oraz realizacja poszczególnych etapów programu badań biegłości odbywa się zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2010 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PT 003. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu OBB CLP-B LABTEST jest renomowanym organizatorem badań biegłości, obdarzonym zaufaniem wielu dotychczasowych uczestników.

stan na 21 lutego 2020 r.

Aktualnie Ośrodek realizuje pięć Programów Badań Biegłości, z których jeden nie jest objęty zakresem akredytacji PT003 (oznaczony jako NA). Głównym celem organizowanych Programów Badań Biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych uczestników w odniesieniu do rezultatów uzyskanych przez inne laboratoria oraz dokumentów normatywnych. W skład organizowanych badań biegłości wchodzą następujące obiekty badań:

1. PALIWA STAŁE PS/PT:

 • węgiel kamienny;
 • koks z węgla kamiennego;
 • biomasa do celów energetycznych

2. ŚRODOWISKO ŚR/PT:

 • środowisko pracy, pyły – zawartość wolnej krystalicznej krzemionki;
 • środowisko pracy, pyły – zawartość kwarcu i krystobalitu;
 • środowisko pracy, powietrze – metale i ich związki;
 • środowisko pracy, powietrze – związki organiczne;
 • środowisko pracy, powietrze – próbka gazowa (CO2, CO, NO);
 • paliwa gazowe, powietrze;
 • środowisko pracy, powietrze – zawartość WWA.

3. POBIERANIE PRÓBEK PP/PT:

 • wody powierzchniowe;
 • węgiel kamienny;
 • woda do spożycia.

4. ODPADY OD/PT:

 • odpady o kodach (m. in. odpady paleniskowe, popiół z węgla kamiennego, osady ściekowe):
  01 01 02, 01 04 12, 01 04 81, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17, 10 01 24, 10 01 25, 10 01 80, 10 01 82, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 81, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16, 19 08 05, 19 08 14, 19 12 10;

5. POBIERANIE PRÓBEK(NA) PP-NA/PT

 • gazy technologiczne, paliwa gazowe;
 • biomasa stała;
 • ścieki