Ochrona radiologiczna

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Oferta skierowana jest do firm wykorzystujących w swej działalności promieniowanie jonizujące. 

Nasza firma oferuje usługi w zakresie:

 • pomiary mocy dawki promieniowania jonizującego w środowisku pracy
 • badania szczelności zamkniętych źródeł promieniowania jonizującego

Oferujemy również całoroczną opiekę Inspektora Ochrony Radiologicznej w zakresie:

 • realizacji obowiązków inspektora ochrony radiologicznej w zakładach, zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 264 z późn. zm.)
 • konserwacji zamkniętych źródeł promieniotwórczych
  • prowadzenia z jednostkami zewnętrznymi uzgodnień dotyczących eksploatacji zamkniętych źródeł promieniotwórczych (wymiana, instalacja, przekazanie odpadów promieniotwórczych) w imieniu Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami Prawa atomowego
  • branie czynnego udziału w kontrolach inspektora dozoru jądrowego oraz nadzoru nad realizacją zaleceń, nakazów lub zakazów wydanych w wyniku kontroli
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie:
  • badań szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych
  • pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego
  • sporządzania wykazu zamkniętych źródeł promieniotwórczych według stanu na dzień 31 grudnia danego rok
  • opracowania wniosku o zmianę zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki
  • aktualizowania Zakładowego Planu Postępowania Awaryjnego, Programu Zapewnienia Jakości oraz Instrukcji Pracy z Zamkniętymi Źródłami Izotopowymi