Jednostka Inspekcyjna

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Edysk Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Strategicznym celem Jednostki Inspekcyjnej jest deklarować usługi zapewniające najwyższą jakość, bezpieczeństwo i produktywność uwarunkowaną przestrzeganiem norm i zasad, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju – wszędzie tam, gdzie nasi Klienci.

Zespół Inspektorów

Prowadzi inspekcje w zakresie pobierania próbek węgla kamiennego, koksu, biomasy, gazów węglowodorowych, sprawdzania automatycznych urządzeń do pobierania próbek, pomiaru gęstości objętościowej paliw stałych.

Akredytowane usługi inspekcyjne objęte zakresem AK017 (typu C) dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania

Zespół Próbobiorców

W zakresie działalności laboratoryjnej Zespół Próbkobiorców pobiera próbki gleb, ścieków, wód oraz opadów.

Akredytowane usługi laboratoryjne objęte zakresem AK017 (typu C) dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania

Zadaniem Jednostki Inspekcyjnej jest prowadzenie działań w zakresie niezależnej oceny parametrów obejmujących kwestie takie jak:

  • dostarczenie informacji odnoszących się do zgodności z regulacjami, standardami lub specyfikacjami
  • jakość oraz ilość składowanego materiału dla przedsiębiorstw wykorzystujących węgiel, koks, gaz, biogaz oraz biomasę (pellet, drewno kawałkowe, rośliny energetyczne)
  • zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług i ich ciągłe doskonalenie

Jednostka Inspekcyjna deklaruje, że oferowane usługi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami odniesienia i metodami, które gwarantują pewność, że towary wysyłane do miejsca przeznaczenia spełniają określone dla Klienta wymagania.

 Jednostka Inspekcyjna daje Klientowi pewność, że:

  • spełnia ich wymagania w zakresie wiarygodności
  • podejmuje decyzje w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka
  • zabezpiecza aktywa związane z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji przed nieuprawnionym dostępem
  • stale podnosi świadomość, kompetencje i kwalifikacje swoich pracowników