Informacje kontaktowe

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6

Tel/Fax: 32 756 52 96
e-mail: [email protected]remove-this.clpb.pl

KRS 0000035253 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 3 540 000,00 zł
NIP 633 19 75 945
REGON 276124640

Zarząd

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki
Beata Szymanek
Tel: 32 756 52 96

Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów
Renata Biśta
Tel: 32 756 52 96

Prokurenci

Dyrektor ds. Rozwoju i Handlu
Prokurent
Wojciech Szulik

Tel: 32 756 52 96 w. 44
e-mail: [email protected]remove-this.clpb.pl

Kierownik Biura Zarządu
Prokurent
Katarzyna Motowidło - Szewczyk

 Tel: 32 756 52 96 w. 40
e-mail: k[email protected]

StanowiskoTelefonE-mail
p.o. Dyrektora ds. Technicznych32 756 52 96 w.28[email protected]
Dyrektor Oddziałów Zamiejscowych695 202 219 [email protected]
Dyrektor ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem 604 423 228 [email protected]
Dyrektor ds. Logistyki 882 358 268 [email protected]
Kierownik Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych32 756 52 96 w.37[email protected]
Z-ca Kierownika Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych - Kierownik Techniczny w zakresie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 32 476 47 61[email protected]
Z-ca Kierownika Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych - Kierownik Techniczny w zakresie pomiarów emisji734 176 930 [email protected]
Kierownik Zespołu Pracowni Badań Paliw Stałych32 756 52 96 w.47 [email protected]
p.o. Kierownika Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego32 756 52 96 w.38[email protected]
Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST668 535 619[email protected]
Kierownik Jednostki Inspekcyjnej660 776 170[email protected]
Kierownik Zespołu Marketingu882 351 720[email protected]