Projekty

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Projekty w ramach programów Unii Europejskiej

O przemyślanej strategii rozwoju oferowanych usług oraz innowacyjnym charakterze prac badawczo-rozwojowych wpisujących się w oczekiwania rynku świadczą również realizowane przez nas projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regionalne Programy Operacyjne

Opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM) – nowa jakość w analityce paliw stałych - PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt polega na opracowaniu metod wytwarzania innowacyjnych produktów - matrycowych, certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) wykorzystywanych w badaniach i analityce paliw stałych (węgla kamiennego). Opracowany, dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, produkt będzie pierwszym tego typu produktem polskiej produkcji, posiadającym dodatkowo zestaw unikalnych właściwości tj. wartości przypisane (certyfikowane) pięciu podstawowych parametrów: zawartość siarki (St), zawartość popiołu (A), zawartość rtęci (Hgt) oraz metalu #1 i metalu #2.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności B+R firmy poprzez wsparcie procesu B+R skutkujące poszerzeniem prowadzenia działalności oraz podniesieniem jej poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu w 2020 r. wprowadzone zostaną na rynek matrycowe, certyfikowane materiały odniesienia dla 5 podstawowych parametrów jakościowych paliw stałych, certyfikowanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 17034:2016.

Wartość projektu: 731 330,67 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 411 545,12 PLN

Prace badawczo-rozwojowe na rzecz opracowania innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych - PROJEKT ZREALIZOWANY

Projekt polega na opracowaniu innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych (koksujących węgli kamiennych). Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwolą na opracowanie rozwiązań wprowadzających nową jakość prowadzenia procesów technologicznych w aspekcie zapewnienia odpowiednich parametrów koksu, bezpieczeństwa baterii koksowniczych oraz efektywnego kierowania gospodarką energetyczną i remontową w zakładach przemysłowych.

Cel projektu: Zwiększenie aktywności B+R firmy poprzez wsparcie procesu B+R skutkujące poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności oraz podniesieniem jej poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności.

Planowane efekty: Dzięki realizacji projektu powstanie klasyfikator koksujących węgli kamiennych oraz metodyka pomiaru zmian objętości mieszanki wsadowej w procesie koksowania spełniające wysokie i indywidualne oczekiwania przemysłu energetycznego i koksowniczego.

Wartość projektu: 532 488,96 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 286 455,76 PLN