Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. wynosi 3 545 046,00 zł.

Struktura własnościowa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. według posiadanych udziałów: