Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. wynosi 3 540 000,00 zł.

Struktura własnościowa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. według posiadanych udziałów: