Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

W CLP-B Sp. z o.o. w obszarze systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 obowiązuje Procedura Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Celem Polityki jest zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych i poza nimi.

Polityka jest realizowana poprzez:

  • właściwe zabezpieczanie danych osobowych
  • kształtowanie świadomości w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • monitoring i doskonalenie systemów bezpieczeństwa użytkowanych zasobów
  • ujednolicanie postępowań w zakresie danych osobowych
  • ustalenie odpowiedzialności za działania wykonywane na danych osobowych
  • uregulowanie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów

Główną zasadą Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa informacjom stanowiącym dane osobowe przetwarzanym w systemach administracyjnych i informatycznych. Działania te wymagają wsparcia i zaangażowania wszystkich pracowników CLP-B Sp. z o.o. oraz podmiotów, którym dane osobowe powierzono.