Siedziba Główna – Jastrzębie-Zdrój

Oferta pracy na stanowisku: Laborant

Stanowisko: 

 • Laborant
 • Typ umowy: Umowa o pracę

Miejsce pracy :

 • Jastrzębie-Zdrój

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie badań, pomiarów, oznaczeń,
 • Nadzór nad aparaturą,
 • Realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych przez systemy zarzadzania i regulowanych przepisami prawa.

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego: chemiczne, ochrona środowiska, techniczne lub ogólne, zawodowe,
 • Samodzielności w trakcie realizacji zadań oraz otwartości do współpracy w zespole,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Gotowości do pracy w systemie zmianowym.

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • Umowę o pracę,
 • Pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • System szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”Oferta pracy na stanowisku: Laborant

Stanowisko: 

 • Laborant
 • Typ umowy: Umowa o pracę

Miejsce pracy :

 • Jastrzębie-Zdrój

 

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie badań, pomiarów, oznaczeń,
 • Nadzór nad aparaturą,
 • Realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych przez systemy zarzadzania i regulowanych przepisami prawa.

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego lub średniego: chemiczne, ochrona środowiska, techniczne lub ogólne, zawodowe,
 • Doświadczenia w pracy zawodowej:
  • 1-6 miesięcy pracy w laboratoriach chemicznych dla wykształcenia wyższego lub średniego: chemicznego, technicznego lub ogólnego/pokrewnego
  • 12 miesięcy dla wykształcenia zawodowego w laboratoriach chemicznych
 • Samodzielności w trakcie realizacji zadań oraz otwartości do współpracy w zespole,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

 

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • Umowę o pracę,
 • Pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • System szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”


Oferta pracy w zakresie pobierania próbek w Podziemnych Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. celem wykonywania typowych i cyklicznych pomiarów, badań w zakresie zagrożeń naturalnych

 Opis stanowiska:

 • Pobieranie próbek węgla kamiennego oraz wykonywanie badań, pomiarów, oznaczeń
  w Podziemnych Zakładach Górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  
  – pomiary wykonywane in-situ celem wykonywania typowych i cyklicznych pomiarów, badań w zakresie zagrożeń naturalnych:
  • Pobieranie próbek węgla kamiennego w zakresie oznaczania zawartości metanu pochodzenia naturalnego, oznaczania własności sorpcyjnych węgla, oznaczania parametrów wyrzutowych
 • Pobieranie próbek pyłu kopalnianego w Podziemnych Zakładach Górniczych
  oraz pomieszczeniach naziemnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • Nadzór nad aparaturą,
 • Realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych
  przez systemy zarządzania i regulowanych przepisami prawa

Od Kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie chemiczne, techniczne lub ogólne, zawodowe,
 • Dyspozycyjności,
 • Samodzielności w trakcie realizacji zadań oraz otwartości do współpracy w zespole,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Dodatkowym atutem będzie:
  • Zaświadczenia o odbytym szkoleniu dla pracowników dołowych zatrudnionych
   na stanowiskach robotniczych – pracowników zatrudnionych pod ziemią w zakresie przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu pracy, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • Umowę zlecenie lub umowę o pracę,
 • Pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: 

[email protected]remove-this.clpb.pl

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  Centralne  Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”