Siedziba Główna – Jastrzębie-Zdrój

Oferta pracy na stanowisku: Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego

Stanowisko: 

 • Rzeczoznawca ds. ruchu zakładu górniczego

 

Miejsce pracy :

 • Jastrzębie-Zdrój

 

Opis stanowiska:

 • Opracowywanie, wdrażanie i realizowanie procedur postępowania laboratoryjnego oraz dokumentów wymaganych przez systemy zarządzania i regulacje prawne,
 • Wykonywanie pomiarów, oznaczeń,
 • Nadzór nad aparaturą,
 • Sporządzanie opinii i interpretacji w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego,
 • Opracowywanie sprawozdań, opracowań w zakresie działalności rzeczoznawczej w trzech grupach zagrożeń: grupa XV – zagrożenia metanowe i pyłowe,  grupa XVI – zagrożenia pożarowe oraz grupa XVIII - zagrożenia wyrzutem gazów i skał.

 

Od Kandydata oczekujemy:

 • Spełnienia wymagań niezbędnych do nadania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, opisanych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze w grupie XV – zagrożenie metanowe i pyłowe, grupie XVI – zagrożenie pożarowe oraz grupie  XVIII – zagrożenie wyrzutem gazów i skał, tj:
  • zaświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie nauk technicznych,
  • w zakresie czynności, w których mają być wykonywane zadania rzeczoznawcy – stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu i po uzyskaniu tego stwierdzenia nie mniej niż 5 lat praktyki w kierownictwie ruchu lub w wyższym dozorze ruchu odpowiedniego rodzaju zakładu górniczego  potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu potwierdzającym doświadczenie zawodowe albo co najmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej i nie mniej niż 5 lat praktyki naukowej.
 • Kwalifikacji zawodowych  co najmniej  osoby wyższego dozoru w specjalności górniczej lub geofizycznej,
 • Samodzielności w trakcie realizacji zadań oraz otwartości do współpracy w zespole,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w jednostce posiadającej tożsamość osoby prawnej, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,  która posiada zaplecze techniczne i organizację zapewniające bezstronność i rzetelność oraz dostęp do laboratorium badawczego wyposażonego w urządzenia niezbędne do wykonywania badań i sporządzania opinii w sprawach dotyczących ruchu zakładu górniczego
 • Atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • Umowę o pracę lub umowę zlecenie
 • Elastyczny czas pracy
 • Pracę w nowoczesnej  oraz stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • System szkoleń oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV na adres: [email protected]remove-this.clpb.pl

Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celu udziału w obecnej rekrutacji/w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez  Centralne  Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6. Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”Oferta pracy na stanowisku Inspektor

Stanowisko:  
•    
Inspektor

Miejsce pracy:  
•    Jastrzębie-Zdrój

Opis stanowiska:
•    realizacja zadań związanych z podstawową pracą w zakresie pobierania próbek paliw stałych, próbek środowiskowych (woda, odpady, gleba),
•    przygotowywanie próbek do badań,
•    nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym,

Od kandydata oczekujemy:
•    ukierunkowanie na wyznaczone cele
•    wykształcenia średnie,
•    gotowości do pracy w systemie zmianowym,
•    doskonałej organizacji pracy własnej, 
•    mile widziane doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. 
•    czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•    forma zatrudnienia: umowa o pracę,
•    szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
•    pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV wraz ze zdjęciem, listem motywacyjnym na adres: [email protected]remove-this.clpb.pl

 
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w wysłanych dokumentach przez firmę CLP-B  Sp.  z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji (zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”