Analiza ziarnowa

Wykonujemy badania rozkładu ziarnowego dla różnorodnych materiałów: paliw stałych (koks, węgiel kamienny, biopaliwa stałe), gleb, odpadów.

Posiadamy techniczne możliwości wykonania badań w zakresie 0–250 mm. Badania wykonujemy w oparciu o przedmiotowe normy, odpowiednie dla każdego typu badanego materiału.