Sprawdzanie automatycznych próbobiorników

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Automatyczne urządzenia do pobierania i przygotowania próbek paliw stałych służą do mechanicznego pobierania próbek materiałów sypkich w kopalniach, elektrowniach, elektrociepłowniach, cementowniach,  hutach. Celem pobierania próbek jest zwykle chęć poddania ich ocenie lub pomiarom mającym stwierdzić ich klasę, sortyment, stopień rozdrobnienia bądź zanieczyszczenia.

Dbając o bezpieczeństwo i wygodę Klientów Jednostki Inspekcyjnej oferuje usługę nadzoru w zakresie mechanicznego pobierania próbek w cyklu automatycznym. Proces ten nie stwarza zagrożeń powstających podczas pobierania próbek przy ruchu przenośnika taśmowego i zapewnia bezobsługowe pobieranie próbek.

Jednostka Inspekcyjna Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. prowadzi kompleksowe adiustacje zastosowanej metody pobierania próbek przez automatyczne systemy próbkobiorcze. Sprawdzanie prowadzone jest dla urządzeń dedykowanych w odniesieniu do różnych materiałów tj.: węgiel, koks, biopaliwa stałe. Oferowana usługa obejmuje sprawdzenie dokładności i precyzji pobierania oraz przygotowania próbek przez mechaniczne urządzenia według obowiązujących norm przedmiotowych.