Galeria

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Pobieranie i przygotowanie próbek węgla kamiennego - 30(Wk)PP

Pobieranie i przygotowanie próbek wody do spożycia - 28(Ws)PP

Pobieranie i przygotowanie próbek wód powierzchniowych z rzek i strumieni - 26(Wp)PP

Pobieranie i przygotowanie próbek ścieków - 23(Sc)PP-NA

Pobieranie próbek gazu koksowniczego z instalacji technologicznej - 22(G)PP-NA

Pobieranie i przygotowanie próbek biomasy - 20(B)PP-NA

Pobieranie i przygotowanie próbek wody powierzchniowej z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych - 17(Wp)PP

Oznaczanie stężenia tlenków węgla i azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu - 46(P)ŚR