Harmonogram realizacji Programów Badań Biegłości

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook
Obiekt badań biegłości
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 850ºC w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 900ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość wodoru w stanie suchymE
 • Zawartość azotu w stanie suchymE
 • Zawartość chloru w stanie suchymE
 • Zawartość fosforu w stanie suchymE
 • Zawartość rtęci w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
do 21.02.2024 od 23.02.2024 do 08.03.2024 do 15.03.2024 ZREALIZOWANA
Biomasa
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 900ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchym (NA)
 • Zawartość wodoru w stanie suchym (NA)
 • Zawartość azotu w stanie suchym (NA)
 • Zawartość chloru w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
 • Wartość opałowa w stanie roboczym (NA)
 • Zawartość wilgoci całkowitej(E)
do 29.02.2024 od 03.04.2024 do 17.04.2024 do 30.04.2024 W REALIZACJI
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość wilgoci przemijającejE
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrznosuchymE
 • Zawartość wilgoci całkowitejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 850ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość wodoru w stanie suchymE
 • Zawartość azotu w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
 • Wartość opałowa w stanie roboczymE
do 12.04.2024 od 24.05.2024 do 7.06.2024 do 26.06.2024 W REALIZACJI
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 850ºC w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 900ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość wodoru w stanie suchymE
 • Zawartość azotu w stanie suchymE
 • Zawartość chloru w stanie suchymE
 • Zawartość fosforu w stanie suchymE
 • Zawartość rtęci w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
do 16.08.2024 od 6.09.2024 do 27.09.2024 do 11.10.2024 PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2S
 • DylatacjaE, b
 • KontrakcjaE, a
 • Zdolność spiekaniaE, RI
 • Wskaźnik wolnego wydymaniaE, SI
do 13.09.2024 od 4.10.2024 do 25.10.2024 do 8.11.2024 PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka analityczna 212 µm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 850ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość fosforu w stanie suchymE
 • Zawartość chloru w stanie suchymE
 • Zawartość tlenku disodu w próbce popiołuE
 • Zawartość tlenku dipotasu w próbce popiołuE
do 20.09.2024 od 25.10.2024 do 15.11.2024 do 29.11.2024 PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka 19,0-22,4 mm
 • Reakcyjność wobec ditlenku węglaE, CRI
 • Wytrzymałość po reakcjiE, CSR
do 20.09.2024 od 25.10.2024 do 15.11.2024 do 29.11.2024 PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość wilgoci przemijającejE
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrznosuchymE
 • Zawartość wilgoci całkowitejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość części lotnych w 850ºC w stanie suchymE
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość wodoru w stanie suchymE
 • Zawartość azotu w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
 • Wartość opałowa w stanie roboczymE
do 18.10.2024 od 15.11.2024 do 06.12.2024 do 20.12.2024 PLANOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Obiekt badań biegłości
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Gaz koksowniczy
 • Stężenie tlenuE, O2
 • Stężenie dwutlenku węglaE, CO2
 • Stężenie tlenku węglaE, CO
 • Stężenie metanuE, CH4
 • Stężenie etanuE, C2H6
 • Stężenie etylenuE, C2H4
 • Stężenie propanuE, C3H8
 • Stężenie propylenuE, C3H6
 • Stężenie wodoruE, H2
 • Stężenie azotu, N2(NA)
 • Ciepło spalania, HVG(NA)
 • Wartość opałowa, HVN(NA)
 • Górna liczba Wobbego, WG(NA)
 • Dolna liczba Wobbego, WN(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych, D(NA)
 • Gęstość względna, G(NA)
do 29.02.2024 od 20.03.2024 do 25.03.2024 do 12.04.2024 ZREALIZOWANA
WWA na filtrach
 • Zawartość antracenuE
 • Zawartość benzo(b)fluorantenuE
 • Zawartość benzo(k)fluorantenuE
 • Zawartość benzo(a)piernuE
 • Zawartość dibenzo(a,h)antracenuE
 • Zawartość benzo(g,h,i)perylenuE
 • Zawartość indeno(1,2,3-cd)pirenuE
 • Zawartość chryzenuE
do 29.02.2024 od 13.03.2024 do 22.03.2024 do 05.04.2024 ANULOWANA
Metale na filtrach
 • Zawartość kadmuE, Cd
 • Zawartość manganu i jego związkówE, Mn
 • Zawartość miedziE, Cu
 • Zawartość nikluE, Ni
 • Zawartość tlenku cynkuE jako Zn
 • Zawartość tlenku żelazaE jako Fe
do 15.03.2024 od 10.04.2024 do 26.04.2024 do 17.05.2024 ANULOWANA
Związki organiczne
 • Zawartość 1,2,3 – trimetylobenzenuE; Zawartość 1,2,4 – trimetylobenzenuE; Zawartość 1,3,5 – trimetylobenzenuE(suma izomerów)
 • Zawartość butan-2-onuE
 • Zawartość 4-metylopentan-2-onuE
 • Zawartość benzenuE
 • Zawartość fenoluE
 • Zawartość ksylenu (suma izomerów)E
 • Zawartość tetrachloroetylenuE
 • Zawartość toluenuE
 • Zawartość trichloroetylenuE
Do 12.04.2024 Od 15.05.2024 Do 31.05.2024 Do 21.06.2024 W REALIZACJI
Gaz kopalniany
 • Stężenie wodoruE, H2
 • Stężenie tlenuE, O2
 • Stężenie tlenku węglaE, CO
 • Stężenie dwutlenku węglaE, CO2
 • Stężenie metanuE, CH4
 • Stężenie acetylenuE, C2H2
 • Stężenie etylenuE, C2H4
 • Stężenie etanuE, C2H6
 • Stężenie propylenuE, C3H6
 • Stężenie propanuE, C3H8
Do 15.03.2024 Od 30.09.2024 do 22.11.2024 Do 22.11.2024 Do 09.12.2024 W REALIZACJI
Gaz ziemny
 • Stężenie metanuE, CH4
 • Stężenie etanuE, C2H6
 • Stężenie propanuE, C3H8
 • Stężenie dwutlenku węglaE, CO2
 • Stężenie azotu, N2(NA)
 • Stężenie izobutanu, i-C4H10(NA)
 • Stężenie n-butanu, n-C4H10(NA)
 • Stężenie neo-pentanu, neo-C5H12(NA)
 • Stężenie izo-pentanu, i-C5H12(NA)
 • Stężenie n-pentanu, n-C5H12(NA)
 • Stężenie n-heksanu, n-C6H14(NA)
 • Ciepło spalania, HVG(NA)
 • Wartość opałowa, HVN(NA)
 • Górna liczba Wobbego, WG(NA)
 • Dolna liczba Wobbego, WN(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych, D(NA)
 • Gęstość względna, G(NA)
Do 15.03.2024 Od 30.09.2024 do 22.11.2024 Do 22.11.2023 Do 09.12.2023 W REALIZACJI
Siarkowodór
 • Stężenie siarkowodoruE, H2S
Do 15.03.2024 Od 30.09.2024 do 22.11.2024 Do 22.11.2024 Do 09.12.2024 W REALIZACJI
Biogaz
 • Stężenie dwutlenku węglaE, CO2
 • Stężenie tlenuE, O2
 • Stężenie metanuE, CH4
 • Stężenie wodoruE, H2
 • Stężenie azotu, N2(NA)
 • Ciepło spalania, HVG(NA)
 • Wartość opałowa, HVN(NA)
 • Górna liczba Wobbego, WG(NA)
 • Dolna liczba Wobbego, WN(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych, D(NA)
 • Gęstość względna, G(NA)
Do 15.03.2024 Od 30.09.2024 do 22.11.2024 Do 22.11.2024 Do 09.12.2024 ANULOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego.
Obiekt badań biegłości
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Odpad paleniskowy
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Zawartość części palnych/niepalnych w stosunku do suchej masy próbki(NA)
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Strata prażenia w stosunku do suchej masy próbkiE
 • Ciepło spalania w stanie suchym E
Do 29.02.2024 Od 08.03.2024 Do 22.03.2024 Do 05.04.2024 ZREALIZOWANA
Popiół lotny z węgla
 • Charakterystyczne temperatury topliwościE
 • Zawartość ditlenku tytanuE
 • Zawartość pięciotlenku fosforuE
 • Zawartość krzemionkiE
 • Zawartość tlenku dipotasuE
 • Zawartość tlenku disoduE
 • Zawartość tlenku glinuE
 • Zawartość tlenku magnezuE
 • Zawartość tlenku manganawo-manganowegoE
 • Zawartość tlenku wapniaE
 • Zawartość tlenku żelazaE
 • Zawartość trójtlenku siarkiE
Do 15.03.2024 Od 08.05.2024 Do 24.05.2024 Do 07.06.2024 W REALIZACJI
Paliwo alternatywne / SRF
 • Zawartość popiołu w stanie suchymE
 • Ciepło spalania w stanie suchymE
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(E)
 • Zawartość węgla w stanie suchymE
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchymE
 • Zawartość wodoru w stanie suchymE
 • Zawartość azotu w stanie suchymE
 • Zawartość chloru w stanie suchymE
 • Zawartość wilgoci całkowitej(NA)
Do 12.04.2024 do 21.06.2024 Do 12.07.2024 Do 26.07.2024 W REALIZACJI
Odpady ze spalania paliw
próbka stała do badania wymywania
 • Zawartość arsenuE
 • Zawartość baruE
 • Zawartość kadmuE
 • Zawartość chromu całkowitegoE
 • Zawartość miedziE
 • Zawartość rtęciE
 • Zawartość molibdenuE
 • Zawartość nikluE
 • Zawartość ołowiuE
 • Zawartość antymonuE
 • Zawartość selenuE
 • Zawartość cynkuE
 • Zawartość chlorkówE
 • Zawartość fluorkówE
 • Zawartość siarczanówE
 • Zawartość rozpuszczonego węgla organicznegoE, DOC
 • Zawartość stałych związków rozpuszczonychE, TDS
do 31.05.2024 od 30.08.2024 do 13.09.2024 do 27.09.2024 PLANOWANA
Osad ściekowy (termiczne przekształcenie)
 • Zawartość wilgoci w ogólnej próbce analitycznejE
 • Zawartość popiołu w suchej masie osaduE
 • Zawartość siarki całkowitej w suchej masie osaduE
 • Zawartość węgla całkowitego w suchej masie osaduE
 • Zawartość wodoru w suchej masie osaduE
 • Ciepło spalania w suchej masie osaduE
 • Strata przy prażeniu suchej masy osaduE
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej - udział masowy biomasy(NA)
 • Ogólny węgiel organiczny suchej masy osadu, TOC (NA)
do 31.05.2024 od 20.09.2024 do 04.10.2024 do 25.10.2024 PLANOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Obiekt badań biegłości
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań *
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Próbka gazowa Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie tlenku węgla
 • Stężenie metanu
do 29.02.2024 20.03.2024 Nie dotyczy do 12.04.2024 ZREALIZOWANA
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • zawartość wilgoci całkowitej
do 15.03.2024 23.04.2024 Nie dotyczy do 10.05.2024 W REALIZACJI
Ścieki Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
 • pH
 • temperatura
 • przewodność elektryczna właściwa (25ºC)

Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie siarczanów
 • stężenie azotanów
do 15.03.2024 od 08.04.2024 do 12.04.2024 Nie dotyczy do 30.04.2024 W REALIZACJI
Wody powierzchniowe płynące
Rzeki i strumienie
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa (25ºC)
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie chlorków
 • stężenie azotanów
do 26.04.2024 od 10.06.2024 do 14.06.2024 Nie dotyczy do 15.07.2024 PLANOWANA
Wody powierzchniowe stojące
Jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa (25ºC)
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu
 • stężenie azotanów
do 26.04.2024 od 10.06.2024 do 14.06.2024 Nie dotyczy do 15.07.2024 PLANOWANA
Woda do spożycia Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
 • pH
 • temperatura
 • przewodność elektryczna właściwa (25ºC)
 • stężenie chloru wolnego

 • Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
  • liczba bakterii grupy coli
  • stężenie azotanów
do 26.04.2024 od 08.07.2024 do 12.07.2024 Nie dotyczy do 16.08.2024 PLANOWANA
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • zawartość wilgoci całkowitej
do 20.09.2024 od 14.10.2024 do 18.10.2024 Nie dotyczy do 15.11.2024 PLANOWANA
* Realizacja badań dotyczy jednego wybranego dnia z podanego przedziału czasowego; liczba dni jest zależna od populacji uczestników