Badania paliw stałych

Oferujemy pełny zakres usług pozwalający precyzyjnie określić parametry jakościowe paliw stałych. Badania są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji AB 300, którego zakres jest stale rozszerzany o nowe oznaczenia i metody badawcze.

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania.

Jesteśmy laboratorium dostarczającym rzetelnej informacji o jakości paliw stałych w oparciu o obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe oraz stosowne przepisy prawne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniach węgla kamiennego i brunatnego, koksu, biopaliw stałych i paliw alternatywnych.  

Współpracujemy:

  • z uznanymi w dziedzinie badań paliw stałych ośrodkami badawczymi i naukowymi w kraju i za granicą
  • z producentami węgla koksowego i energetycznego w Polsce i na świecie
  • z instytucjami prowadzącymi rozpoznanie i ocenę nowych złóż paliw stałych