Formularz Zapytania Ofertowego

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze sp. z o.o., z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Rybnickiej 6.

  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi, której dotyczy zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe