Usługi statystyczne

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie organizacji badań biegłości oraz porównań międzylaboratoryjnych chcielibyśmy zaproponować Państwu nową usługę, jaką jest przygotowanie opracowania statystycznego dla porównań międzylaboratoryjnych lub wewnątrzlaboratoryjnych oraz wsparcie statystyczne podczas porównań organizowanych w Państwa laboratorium.

W skład świadczonej usługi wchodzi:

  • przegląd zamówienia
  • omówienie szczegółów realizacji porównania
  • sprawdzenie zgodności organizacji porównania z odpowiednimi wymaganiami normy ISO/IEC 17043
  • analiza danych i zapisów z porównania międzylaboratoryjnego
  • sporządzenie Protokołu uzgodnień
  • zaprojektowanie modelu analizy statystycznej
  • określenie kryteriów stosowanych w ocenie rezultatów
  • opracowanie raportu z analizy statystycznej.

Zapraszamy do współpracy laboratoria, które ze względu na brak dostępności odpowiednich programów PT/ILC rozważają samodzielną organizację porównań, a jednocześnie obawiają się samodzielnej analizy statystycznej zgodnej z wymaganiami jednostek akredytujących.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty usług statystycznych informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].

Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług statystycznych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usług statystycznych dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług statystycznych będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Wypełniając Protokół uzgodnień wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).