Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

W związku z przyjęciem Ramowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Grupie Kapitałowej JSW S.A. oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Podmiotach Grupy Kapitałowej JSW S.A. uwzględniając wagę zasobów informacyjnych oraz obowiązek ochrony informacji na pożądanym poziomie wdrożyliśmy i utrzymujemy w CLP-B Sp. z o.o. Politykę i Zasady Bezpieczeństwa Informacji.

Głównym celem ustanowienia Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) jest ochrona informacji, zapewnienie bezpieczeństwa danych i
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zapewnienie ciągłości realizacji procesów biznesowych w CLP-B Sp. z o.o.

Polityka swym zakresem obejmuje bezpieczeństwo teleinformatyczne, osobowe, fizyczne, prawne, przy uwzględnieniu atrybutów tj.: poufności, integralności i dostępności informacji.

Procedura Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązuje w obszarze systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

Cele polityki w CLP-B Sp. z o.o. realizowane są przez:

  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji i zaangażowanie ich w ochronę
  • stosowanie adekwatnych i proporcjonalnych zabezpieczeń chroniących systemy informatyczne przed nieupoważnionym dostępem, fizycznym zniszczeniem oraz działalnością szkodliwego oprogramowania
  • szacowanie ryzyka utraty bezpieczeństwa informacji poprzez przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka utraty informacji
  • opracowywanie po przeprowadzonej analizie sposobu postępowania i określenie niezbędnych działań pozwalających podnieść poziom bezpieczeństwa informacji, zawartych w planie postępowania z ryzykiem
  • zapewnienie utrzymania i doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • zapewnienie zgodności działań z obowiązującym prawem