Biomasa stała

Zakres oferowanych usług obejmuje badania podstawowe oraz specjalistyczne.

RAMOWY ZAKRES BADAŃ

  • określenie podstawowych parametrów rozliczeniowych w obrocie handlowym
  • badania parametrów fizykochemicznych oraz mechanicznych pelletów
  • analizy arbitrażowe i porównawcze (wg zlecenia Klienta)
  • czynności inspekcyjne w formie równoległego pobierania próbek przez Pracowników strony Zamawiającej oraz Pracowników CLP-B Sp. z o.o.