Oferty pracy

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

CLP-B Sp. z o. o. oferuje pracę w Dąbrowie Górniczej

Stanowisko: Inspektor

Stanowisko: Laborant

 

 


Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul.  Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: [email protected]

 

Jaki jest zakres przetwarzania Twoich danych osobowych?

W procesie rekrutacji przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy lub podane za zgodą kandydata.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest rekrutacja na stanowisko pracy. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (Art.6 ust.1 lit. c RODO). Pozostałe dane które podałeś w przesłanych nam dokumentach (np. zainteresowania, wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem przez nas procesu rekrutacyjnego oraz podmioty zewnętrzne przewidziane przepisami prawa.

Czy Twoje dane są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jakie prawa wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych na które wyraziłeś zgodę, ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: [email protected]. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości uwzględnienia tych danych w procesie rekrutacji.

Jak długo przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji lub w przypadku udzielania zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do momentu jej wycofania jednak nie dłużej niż trzy lata. Dokumentacja kandydata, który zostanie zatrudniony, zostanie dołączona do akt osobowych.

Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będziemy mogli przetwarzać Twoich dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieścisz w nich danych wynikających z Kodeksu pracy.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.