Producent materiałów odniesienia

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST jest pierwszym w Polsce akredytowanym producentem materiałów odniesienia. Planowanie, produkcja oraz dystrybucja certyfikowanych materiałów odniesienia odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017-03. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2018 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – RM 001.
RM 001