Szkolenia

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług szkoleniowych.

Zdobyte przez lata doświadczenia w działalności laboratoryjnej, stały rozwój poprzez akredytowanie nowych obszarów i utrzymywanie usługi na najwyższym poziomie, pozwala nam na podzielenie się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasi wykładowcy to kompetentni specjaliści w swoich dziedzinach.

Oferujemy szkolenia z zakresu specjalistycznej tematyki laboratoryjnej, systemu zarządzania, rozwoju zasobów ludzkich i inne. Organizujemy szkolenia zgodne z Państwa zapotrzebowaniem, które są poparte Naszą praktyką. Dzięki temu możecie Państwo w sposób kompleksowy zgłębić i poszerzyć posiadaną już wiedzę.

Dla potwierdzenia wysokiej jakości usług posiadamy i utrzymujemy Certyfikat o numerze NC-2813 wydany przez PRS S.A., który potwierdza wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10, obejmujący działalność szkoleniową

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminów szkoleń lub ich odwołania z ważnych powodów o czym organizator zobowiązuje się powiadomić zainteresowanych: faxem, e-mailem bądź telefonicznie. W takim przypadku na życzenie Zgłaszającego wpłata dokonana za szkolenie zostanie zwrócona lub zaproponujemy kolejny termin szkolenia.