Informacje kontaktowe

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6

Tel/Fax: 32 756 52 96
e-mail: info@remove-this.clpb.pl

KRS 0000035253 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 3 540 000,00 zł
NIP 633 19 75 945
REGON 276124640

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki
Wiesława Budziszewska
Tel: 32 756 52 96

Zastępca Prezesa Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów
Renata Biśta
Tel: 32 756 52 96

Prokurenci

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent
Aleksandra Burczyk

Tel: 32 756 52 99 w.25
e-mail: aburczyk@remove-this.clpb.pl

Kierownik Wdrożeń i Rozwoju
Prokurent
Wojciech Szulik

Tel: 32 756 52 96 w.44
e-mail: wszulik@remove-this.clpb.pl

Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon E-mail
Dyrektor Oddziałów Zamiejscowych Jerzy Starzycki 32 757 55 72 w.32 jstarzycki@clpb.pl
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Kierownik ds. Jakości Katarzyna Kluska 604 423 228 kkluska@clpb.pl
Kierownik Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych Aleksandra Musiolik 32 756 51 48 w.37 amusiolik@clpb.pl
Z-ca Kierownika Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych - Kierownik Techniczny w zakresie pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy Marian Penkała 32 476 47 61 mpenkala@clpb.pl
Z-ca Kierownika Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych - Kierownik Techniczny w zakresie pomiarów emisji Łukasz Skoczeń 734 176 930 lskoczen@clpb.pl
Kierownik Zespołu Pracowni Badań Paliw Stałych Janusz Kowalski 32 756 52 77 w.47 jkowalski@clpb.pl
Kierownik Zespołu Pracowni Badań Gazów i Pyłu Kopalnianego Aneta Kocela-Jagiełko 32 756 51 48 w.38 ajagielko@clpb.pl
Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST Katarzyna Więcek 668 535 619 labtest@clpb.pl
Kierownik Jednostki Inspekcyjnej Wojciech Drzyzga 660 776 170 wdrzyzga@clpb.pl