Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Sp. z o o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołano:

Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki,

Zastępcę Prezesa Zarządu-Dyrektora ds. Ekonomiki i Finansów,

Zastępcę Prezesa Zarządu-Dyrektora ds. Technicznych

VIII kadencji, która rozpoczyna się od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.