Utrzymanie aktualnego zakresu Akredytacji Producenta Materiałów Odniesienia

Na podstawie wyników oceny w nadzorze Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., która odbyła się 31.03.2021, akredytacja nr RM 001 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji.Aktualny zakres Akredytacji Producenta Materiałów Odniesienia Nr RM 001 wydanie 3 z dnia 02.02.2021.