Utrzymanie akredytacji nr AB 300

Na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru Centrum Badań Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., która odbyła się w dniach 12-13.03.2020r. oraz 20.05.2020r., akredytacja nr AB 300 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji, z uwzględnieniem rozszerzenia, uaktualnienia, korekty i ograniczenia.

Aktualny zakres akredytacji AB 300 wydanie 27 z dnia 06 lipca 2020r