Krajowy Zjazd Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem CLP-B Sp. z o.o.

Krajowy Zjazd Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem CLP-B Sp. z o.o.

W dniach 21-23 września 2020 br. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się Ogólnopolski Krajowy Zjazd Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas zjazdu przedstawiciele CLP-B Sp. z o.o. wygłosili prelekcję pt.: „Metody identyfikacji zanieczyszczeń w materiałach opałowych oraz produktach ich spalania jako narzędzie wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze niskiej emisji.”

Prezentacja oferty CLP-B Sp. z o.o. spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników zjazdu.