Aktualność

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Komunikat

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173) informujemy, że w laboratorium wykorzystywane są zamknięte źródła promieniowania jonizującego, znajdujące się w urządzeniach.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173  informujemy, że w laboratorium wykorzystywane są zamknięte źródła promieniowania jonizującego, znajdujące się w urządzeniach. Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej. Jednocześnie informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Inne aktualności

Certyfikowane materiały odniesienia

Ostatnio częstym tematem wydarzeń zrzeszających laboratoria badawcze jest proces monitorowania ważności wyników. Certyfikowane materiały odniesienia są przedstawiane w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 jako kluczowy element tego procesu. Ponadto stanowią istotny…

AB 300

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru PCA, która odbyła się w dniach 26.02-01.03.2024 r. w Centrum Badań, została podjęta decyzja o rozszerzeniu, uaktualnieniu i ograniczeniu zakresu akredytacji nr AB 300.

Nowe wydanie Zakresu Akredytacji AB 300…

Powołanie Członka Zarządu - POLLAB

Miło nam poinformować, że 14.03.2024 r. Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB powołało na Członka Zarządu z ramienia Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Dyrektor ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem - Katarzynę Kluska.

Akredytowane badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla

Oferujemy akredytowane badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny (EC).

 

AK 017

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru (kod oceny A-0194-2024) akredytacja Nr AK-017 dla Jednostki Inspekcyjnej Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego Sp. z o.o. została utrzymana na kolejny cykl akredytacji w uaktualnionym zakresie.

Radosnego Alleluja!

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego umocnią w was wiarę w zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. Niech będą dla was czasem łaski i Bożego Błogosławieństwa, które dadzą wam siłę, by odważnie kroczyć pod chorągwią Zmartwychwstałego.

życzy Zarząd CLP-B

Więcej aktualności