Komitet Techniczny

Uprzejmie informujemy, iż  Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o. o. zostało powołane z dniem 21 lutego 2022 na członka do kolejnych Komitetów Technicznych (KT):  KT nr 216 ds. Odpadów, KT nr 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli oraz

KT 257 ds. Metrologii Ogólnej w ramach prac realizowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.