Jednostka Inspekcyjna

Na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru w Jednostce Inspekcyjnej, która odbyła się dnia 28.01.2021r, akredytacja nr AK 017 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji z uwzględnieniem wnioskowanego ograniczenia zakresu.
Zakres akredytacji AK 017 wydanie nr 13 z dnia 18.02.2021 r.