Fotowoltaika

W trosce o środowisko naturalne Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. zasiliło poczet prosumentów energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 
Mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 48,23 kW zabudowano na dachu budynku w Oddziale Zamiejscowym CLP-B Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 
Inwestycję zrealizowano ze środków własnych Spółki. 
Dziękujemy przedstawicielom firmy JSW KOKS S.A. za współpracę i wsparcie merytoryczne.