CLP-B Sp. z o.o. Centrum Badań

W związku z przeprowadzoną oceną w formie przeglądu dokumentacji – kod oceny A-1849-2020, która odbyła się w dniu 30.10.2020 , akredytacja nr AB 300 została utrzymana w uaktualnionym zakresie akredytacji.

Aktualny zakres akredytacji AB 300 wydanie 27 z dnia 06.07.2020 ze zmianami 07.12.2020 r.