Certyfikacja ENplus

Certyfikat ENplus® jest standardem jakościowym dla peletu drzewnego, który stał się powszechnie wymaganym przez producentów kotłów, dystrybutorów peletów, sieci detalicznych czy odbiorców w sektorze energetycznym. Chęć posiadania certyfikatu ENplus® przez podmioty występujące w łańcuchu dostaw dla peletu drzewnego. wiąże się z koniecznością badania peletu w laboratoriach akredytowanych, uznanych przez organizację ENplus® i umieszczonych w wykazie tzw. „testing bodies”. Uzyskanie statusu „testing body” wiąże się z koniecznością posiadania akredytacji w laboratorium na prowadzenie badań peletów w zakresie przedstawionym w normie ISO 17225-2.

W dniu 30.03.2021 r na podstawie przesłanych dowodów potwierdzających kompetencje laboratorium w zakresie badań peletów drzewnych podjęta została przez ENplus® decyzja o umieszczeniu Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. na liście zweryfikowanych i zatwierdzonych laboratoriów mogących realizować badania w systemie certyfikacji ENplus® i uzyskaniu przez naszą Organizację statusu „testing body”.

Uzyskanie statusu „testing body” pozwala Centralnemu Laboratorium Pomiarowo-Badawczemu Sp. z o.o. na promocję oferowanych usług na szczeblu europejskim oraz stwarza możliwość pozyskania nowych Klientów.