Centrum Badań

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru PCA , która odbyła się w dniach 22, 23, 26, 29, 30.04.2021 oraz 05-06.05.2021r w Centrum Badań, została podjęta decyzja o rozszerzeniu, uaktualnieniu, korekcie i ograniczeniu zakresu akredytacji nr AB 300.

 

Nowe wydanie Zakresu Akredytacji AB 300 nr 28 zastępuje wydanie nr 27 (nieaktualne) i obowiązuje z dniem podjęcia decyzji tj. 06.07.2021 r