Centralne Laboratoriom Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

W dniach 12,13.14.10.2020 odbył się audit recertyfikujący PRS S.A., który potwierdził  w CLP-B Sp. z o.o. zgodność z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2015-10.

Certyfikat numer NC-2813 obejmuje swoim zakresem:
•    OCENY I EKSPERTYZY DLA PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO, KOKSOWNICZEGO, ENERGETYCZNEGO, SEKTORA KOMUNALNEGO ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
•    USŁUGI BADAWCZE W DZIEDZINIE WĘGLA, MIESZANEK WĘGLOWYCH, ŻUŻLI, POPIOŁÓW , PRZETWORZONYCH PALIW STAŁYCH, KOKSU, PRODUKTÓW WĘGLOPOCHODNYCH POWSTAJĄCYCH W PROCESIE KOKSOWANIA, WÓD I ŚCIEKÓW, ŚRODOWISKA PRACY, GAZÓW I PYŁU KOPALNIANEGO
•    USŁUGI INSPEKCYJNE W DZIEDZINIE PALIW STAŁYCH, POBIERANIE PRÓBEK 
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE
•    PRODUKCJA MATERIAŁÓW ODNIESIENIA 
BADANIA BIEGŁOŚCI
•    POMIARY RADIOLOGICZNE
•    DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA