Aktualność

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

AUDIT NADZORU PRS S.A

W dniach 11-13.10.2022 odbył się audit nadzoru PRS S.A., który potwierdził  w CLP-B Sp. z o.o. zgodność z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2015-10

.Certyfikat numer NC-2813 obejmuje swoim zakresem:
-Oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego.

-Usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, przetworzonych paliw stałych, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania, wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego.

-Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, pobieranie próbek. Porównania międzylaboratoryjne.

-Produkcja materiałów odniesienia. Badania biegłości. Pomiary radiologiczne.

-Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV – zagrożenie metanowe i pyłowe, w grupie XVI – zagrożenia pożarowe, w grupie XVIII – zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

-Działalność szkoleniowa.

Inne aktualności

Komunikat

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173) informujemy, że w laboratorium wykorzystywane są zamknięte źródła promieniowania jonizującego, znajdujące się w…

Powołanie Członka Zarządu - POLLAB

Miło nam poinformować, że 14.03.2024 r. Walne Zgromadzenie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB powołało na Członka Zarządu z ramienia Centralnego Laboratorium Pomiarowo – Badawczego Dyrektor ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem - Katarzynę Kluska.

Akredytowane badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla

Oferujemy akredytowane badania stężenia/zawartości spalin emitowanych z silników Diesla mierzonych jako węgiel elementarny (EC).

 

AK 017

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru (kod oceny A-0194-2024) akredytacja Nr AK-017 dla Jednostki Inspekcyjnej Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego Sp. z o.o. została utrzymana na kolejny cykl akredytacji w uaktualnionym zakresie.

Radosnego Alleluja!

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego umocnią w was wiarę w zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. Niech będą dla was czasem łaski i Bożego Błogosławieństwa, które dadzą wam siłę, by odważnie kroczyć pod chorągwią Zmartwychwstałego.

życzy Zarząd CLP-B

ZBLIŻAJĄCY SIĘ TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO BADAŃ BIEGŁOŚCI

Przypominamy o upływającym 12 kwietnia 2024 r., terminie nadsyłania zgłoszeń do pięciu rund badań biegłości organizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST.

Więcej aktualności