Aktualizacja zakresu akredytacji nr AB 300 w Centrum Badań

Uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o uaktualnieniu zakresu akredytacji nr AB 300 w Centrum Badań.

 

Uaktualnienie zakresu dotyczy środowiska ogólnego- hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych – dokument odniesienia Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r.(Dz. U. 2021 poz. 1710)z wyłączeniem pkt. E. II. 1 i pkt. F

 

Aktualny znowelizowany zakres akredytacji AB 300 wydanie 28 z dnia 06 lipca 2021 ze statusem zmian z dnia 12.10.2021 r.