Aktualizacja zakresu akredytacji AB 300

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru PCA , która odbyła się w dniach 17, 18, 22, 23, 24, 25.03.2022r. w Centrum Badań, została podjęta decyzja o rozszerzeniu, uaktualnieniu i ograniczeniu zakresu akredytacji nr AB 300.

 

Nowe wydanie Zakresu Akredytacji AB 300 nr 29 zastępuje wydanie nr 28 (nieaktualne) i obowiązuje z dniem podjęcia decyzji tj. 20.06.2022r.